RUHUN ÇAĞRIŞIMLARI                GEÇMİŞ YAŞAM REGRESYONU
 

Ruhun Çağrışımları

Biz insanların hem maddi bir varlık hem de, aynı zamanda, bir ruh varlığı olduğumuz kabul edilmektedir. Maddi varlığımız ile ruh varlığımız bir arada bizi, insanı, oluşturmaktadır. Bu iki taraf karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve bir denge halinde bulunmaktadır ki ideal olanının da bu olduğu söylenmektedir. Ancak zaman zaman kendi gözümüzde maddi yanımız ruh varlığı tarafımıza baskın çıkmaktadır. Gerçekte hayatımızın amacının ruhumuzun, ruh varlığımızın amacı olduğu ve maddi tarafımızın ruhumuzun hayat yolundaki amacını gerçekleştirmek için kullandığı bir araçttan ibaret olduğu kabul edilmektedir. Başka bir ifade ile ruhumuz sürücü ise bedenimiz arabamızdır, ruhumuz müzisyen ise bedenimiz enstrümandır ya da ruhumuz kuklacı ise bedenimiz kukladır. Ne var ki çoğu zaman bizler ruh tarafımızı unutup kendimizi maddi bir varlık olarak zannedebilmekteyiz ve hatta sadece böyle olduğumuzu benimseyebilmekteyiz. Yani kendimizi bir araba, bir enstrüman ya da bir kukla olarak kabul edebilmekteyiz.

Geçmiş Yaşam Regresyon Çalışması (regresyon), esas olarak geçmiş yaşamlardan gelen travmaları çözmeyi ve bunların, şimdiki hayatımız üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir teknik olmakla birlikte ruhumuzu yeniden hatırlamamıza da imkan vermekte, çağrışımlarla ruhumuzu yeniden hatırlamamızı da sağlamaktadır. Bu ise, ilişkilerimizin, engellerimizin, zorluklarımızın, kısıtlarımızın ama aynı zamanda becerilerimizin ve yeteneklerimizin gerçek nedenleri hakkında küçük aydınlanmalara kavuşmamıza imkan sağlamakta, hayatımızın anlamını kavramamıza ve belki de şimdiki hayatımızdaki vazifemizi hissetmemize yardımcı olmaktadır.

Ben şahsen regresyon çalışmaları ile, yaşadığımız ve bize çok sıradan gibi görünen gündelik hayatımızın ardında, tamamen ve kesinlikle insanların faydasına çalışan muazzam bir sistem olduğunun ve bu sistemin biz insanları bir adım bile olsa ileri götürebilmek için yapamayacakları hiç bir şey olmadığının, sadece bir ışık sızıntısı kadar bile olsa, farkına varmış olduğumu zannediyorum.

Aydın Sözübir